SOUBORY KE STAŽENÍ

CHCETE ZBOŽÍ VRÁTIT, VYMĚNIT NEBO REKLAMOVAT?

Odstoupení od smlouvy:

Stáhněte a vyplňte náš formulář, který je třeba vytisknout a poslat nám ho v příloze emailu.

Tento soubor si můžete stáhnou TU 

Tento formulář slouží jako žádost na odstoupení!

 

Reklamační formulář

Tento formulář slouží k reklamaci poškozeného zboží, na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy slouží výměnný formulář

Tento soubor si můžete stáhnou: TU

  • Zboží v původním stavu lze zcela vrátit do 14dní od doručení.
  • Zboží v původním stavu je možné vyměnit za jiné zboží či jinou velikost až do 30 dnů od doručení.
  • Zásilky zasílejte DOPORUČENĚ, ne na dobírku.
  • Do zásilky přiložte originál faktury nebo pokladního dokladu.

Prodávající podle obchodních podmínek neodpovídá za vady způsobené zejména následujícím užíváním: mechanickým poškozením, neodvratnou událostí (živelnou pohromou, nesprávným zacházením), v rozporu s návodem k užívání a obvyklým způsobem používání, ve zvláštních případech, pokud to vyplývá z povahy věci i zásahem nepovolané osoby včetně uživatele, případně jiným neodborným zásahem, používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozeného prostředí zboží, zanedbáním péče a údržby o zboží, poškozením zboží nadměrným zatěžováním, používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, všeobecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek.

Back to Top

Věkové ověření

Kliknutím na tlačítko níže potvrzujete, že máte více než 18 let.

NEBO

Vždy si užívejte zodpovědně.